Force measurement

Razvijeno pojačalo služi za precizno mjerenje vrlo malih (diferencijalnih) napona kakvi se javljaju na mosnim senzorima kao što su npr. tenzometarski mostovi. Sustav je pogodan za aplikacije u kojima je potrebno brzo i precizno mjerenje sile ili momenta. Tiskana pločica sadrži razna sučelja putem kojih može slati mjerne rezultate te se zahvaljujući tome može jednostavno integrirati u postojeće sustave. Poseban je naglasak stavljen na brzinu odziva sustava pa pločica može brzim digitalnim izlazima signalizirati da je dosegnut unaprijed zadani iznos sile. Pločica može raditi potpuno samostalno, a funkcije pojedinih ulaza i izlaza na pločici moguće je isprogramirati prema željama kupca.